BESTE ÇAĞRISI

Transtraditional Istanbul (TTI) inisiyatifi Türkiye’de ikamet eden veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bestecilerden şu iki kategoride besteler beklemektedir:

1) Erdem Şimşek Trio (bağlama, sipsi/kaval, kemane) için 5-10 dakika uzunluğunda,
VEYA

2) Barış için Müzik Vakfı Çocuk Korosu ve Şimşek Trio için yazılmış 6-8 dakika uzunluğunda.

Eserler uluslararası bir jüri tarafından seçilecektir. Bu seçimde cinsiyet dengesi gözetilecek ve bir kadın ve bir erkek besteci seçilecektir. Başvuru her yaştan besteciye açıktır. Barış İçin Müzik Vakfı Korosu için yazılacak eserin, üyeleri 15-25 yaşları arasında olan bu koro ile birlikte geliştirilmesi beklenmektedir. Bu eserde Teke yöresi gurbet havaları veya boğaz havalarının temel alınması ve kullanılacak metnin “daha iyi bir İstanbul/dünya yaratmak” teması ile ilgili olması tasarlanmıştır.

 

Seçilen iki bestecinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar eserlerini bitirmesi gerekmektedir. Buna ek olarak eserlerin yazılması sürecinde bestecilerin en az bir kez İstanbul’da gerçekleşecek bir çalıştayda icracılar ile çalışması beklenmektedir. Seçilen her iki eser de Haziran 2021’de MIAM’da (İTÜ, Maçka Kampüsü, İstanbul) geleneklerarası müzik üzerine gerçekleştirilecek uluslararası bir konferansta icra edilecektir. Bu eserler ayrıca CD olarak yayınlanmak üzere kaydedilecektir.

 

Başvuru kriterleri:

 

Yarışma, Türkiye’de yaşayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her yaştan bestecilerin başvurusuna açıktır.

Bestecilerin önceden makam müziği ve/veya halk müziği çalgıları ile çalışma deneyimi bulunması ve başvuruda sundukları eserlerin en azından bir tanesinin bu deneyimi göstermesi gerekmektedir.

 

Başvuru için gerekli materyaller:

 

  1. İsim soyisim, email adresi ve telefon numarası

  2. Adres ve cinsiyet gösteren fotoğraflı kimlik veya pasaport kimlik sayfası

  3. Bestecinin çağrının başında belirtilen formatlardan hangisine eser yazmak istediğini, eserde nasıl bir yaklaşım geliştireceğini ve sebeplerini açıklayan Türkçe veya İngilizce dilinde bir paragraflık açıklama yazısı.

  4. PDF formatında bir veya iki eser örneğinin notaları (profesyonel standartlarda hazırlanmış olmalıdır). Bu eserlerden en az biri Türk halk müziği veya makam müziği unsurları (çalgı veya şan) içermelidir.

  5. Notaları yollanan eserlerin kayıtları. Kayıt/kayıtlar Wetransfer bağlantısı olarak yollanabilir. Bağlantı adresleri bir paragraflık açıklama yazısının en altında yer almalıdır.

 

Yollanan eser örneklerinin uzunluğu toplamda 15 dakikayı geçmemelidir. 15 dakikadan uzun eserlerde süre sınırlamasına uygun şekilde küçük bölümler yollanması mümkündür.

 

Başvuru materyalleri ve internet bağlantıları tek bir email olarak argun.cakir@bristol.ac.uk adresine gönderilmelidir.

 

Son başvuru tarihi 30 Eylül 2020’dir.

 

Seçilen besteciler 21 Ekim 2020 tarihinde TTI internet sayfasından açıklanacaktır.